1. Saltar al menu
  2. Saltar al contingut
  3. Saltar al peu

Capítols

 

La novel.la “La llegenda d'Ègara” comença a partir dels papers i recerques que ha acumulat al llarg de la seva vida un fictici lletraferit i extravagant savi terrassenc, un personatge singular anomenat Pompeu Vila, inspirat parcialment en l'investigador terrassenc Ramir Masdéu. Els documents ficticis, i versemblants, que Pompeu Vila deixa com a llegat són la base per construir la narració del passat llegendari i històric de la ciutat de Terrassa, des de la prehistòria fins aproximadament l'any 1000 de la nostra era, al llarg de dos mil anys…

El llibre té un prefaci i 16 capítols:

I.
ELS NOMS DEL PAÍS DE GARA
A la prehistòria, abans de l'any 1000 de la nostra era...

II.
LA MUNTANYA DELS LLOPS
Una història que correspòn a l'època ibèrica, en el país dels laietans.

III.
CLAUDI EL ROMÀ
A l'època de la conquesta romana d'Hispània i l’opressió sobre els ibers.

IV.
EL VI D'ÈGARA
En el temps de la romanització i les vil.les agrícoles dedicades al conreu de la vinya, dels cereals, de l’olivera...

V.
EL SOMNI D'ÈGARA FLÀVIA
Un projecte urbà, fictici, en els primers segles de la nostra era.

VI.
PAULA, LA VERGE D'ÈGARA
En el temps de la gran persecució contra el cristianisme i dels màrtirs d'Hispània, a principis del segle IV.

VII.
EL PRIMER NADAL I LA FESTA DEL CÉRVOL
La tensió entre el paganisme i el cristianisme en el segle IV.

VIII.
EL SECRET DELS VISIGOTS
Capítol situat a l'època de l'arribada dels visigots a Hispània, a principis del segle V.

IX
EL JOVE IRENEU
En la primera meitat del segle V, un jove clergue de Barcino, Ireneu, arriba a Ègara…

X.
TRAJÀ, EL LEGAT DEL PAPA, I LA CONSPIRACIÓ DELS BISBES
L'any 465, en els últims temps de l'Imperi Romà d'Occident, el Papa intervé directament i amb duresa en les ambicions dels bisbes d'Ègara i Barcino...

XI.
LA CIUTAT DE DÉU
Entre finals del segle V i principis del VI, el projecte de construcció d'una gran Seu Episcopal: La Seu d'Ègara.

XII.
LA CORONA I LA MITRA
A l'any 615, durant el Regne Visigot de Toledo, el Concili d'Ègara i els debats paral.lels entre els bisbes participants, a mig camí entre la política i la religió.

XIII.
AWRA O LA TARRA'HA D'AL-ANDALUS
Situat en l'època de la dominació musulmana del Vallès, en el segle VIII, i l'arribada dels invasors francs, l'any 801.

XIV.
L'ÚLTIM DELS BISBES D'ÈGARA
A l'any 874 es perd definitivament el rastre del bisbat egarenc...

XV.
QUATRE BARRES DE SANG
En temps del comte Guifré el Pelós i la batalla (històrica) d'Aura (que les llegendes situen a diferents poblacions catalanes), quan comença a prendre forma el que serà la Catalunya medieval

XVI.
LA DRAGONA I EL CAVALLER
A l'any 1013 encara romanen ecos de la destrucció causada a Terracia i Barcelona pel cabdill andalusí Almansor…